facebook

Počasie

Zámok Topoľčianky

zamok1 190x121 Zámok TopoľčiankyObec Topoľčianky leží v údolí rieky Žitavy, obklopenom od severozápadu pohorím Tribeč a od východu Pohronským Inovcom, 36 km od Nitry . Na severnom konci obce sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého malebne zapadá monumentálny klasicistický kaštieľ. Je to však iba južné krídlo celého historického objektu zakomponované do troch renesančných krídel staršieho zámku. Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku a bytových doplnkov – obrazov, hodín, keramiky, kobercov, vyšívaných orientálnych závesov, zbraní. 63 190x121 Zámok TopoľčiankyNávštevník prechádza postupne salónmi s renesančným, barokovým, rokokovým a klasicistickým nábytkom. Nachádza sa tu jedna z najväčších zbierok keramiky najmä porcelánu na Slovensku, a zámocká knižnica, ktorá je jedna z mála úplne zachovaných zámockých knižníc na Slovensku, a ktorá bola založená grófom Jánom Keglevichom. 71 190x121 Zámok TopoľčiankySúčasťou zámku je Zámocká kaplnka, postavená v roku 1662 v severozápadnej bašte. V kaplnke sa nachádza pozoruhodný obraz jej zakladateľky Alžbety Rákoczy. Od roku 1986 je kaplnka významným pútnickým miestom. Poslední šľachtickí majitelia zámku arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I. opustili zámok v októbri 1918.

 

DSC014562 190x121 Zámok TopoľčiankyTopolcianky1 190x121 Zámok Topoľčiankyzamok 190x121 Zámok Topoľčianky