Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

Hrady, zámky a kaštiele zohrali veľkú úlohu v dejinách našej vlasti a jej ľudu. Sú pamätníkmi  jej politického, vojenského, ekonomického a kultúrneho vývoja niekedy v pozitívnom, ale častejšie v negatívnom smere. Dnes ich chápeme ako monumentálnych a reprezentatívnych svedkov dávnych čias, ktoré vyrástli na tomto mieste Európy. Hoci slúžili vykorisťovateľským spoločenským formáciám, naša spoločnosť sa k ním stavia zodpovedne a venuje im patričnú starostlivosť. Rekonštruuje, reštauruje, obnovuje ich a využíva ako sídla múzeí, výstavných a reprezentačných priestorov, rekreačných a zdravotníckych centier. Napokon vidí v nich jedinečnú ozdobu zakomponovanú do čarovnej slovenskej prírody. Malebné ruiny aj zachovalé stavby sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny aj nášho života. Väčšina týchto stavieb prešla po roku 1948 pamiatkovou obnovou, ktorej cieľom bolo predĺženie ich života. Najvzácnejšie z nich pre svoju mimoriadnu hodnotu boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Jaskyne

Na Slovensku je známych vyše 6 200 jaskýň a z toho najviac registrovaných je v Slovenskom krase,  Nízkych Tatrách a Spišsko-gemerskom krase (Slovenský raj, Muránska planina), Veľkej Fatre a Vysokých Tatrách. V oblasti Nízkych Tatier medzi tie najznámejšie patria Bystrianska jaskyňa,  Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská jaskyňa mieru.

 • Spišský hrad

  Hradná zrúcanina Spišský hrad, jedna z najcennejších pamiatok Spiša, sa nachádza v nadmorskej výške 634 m, na vápencovej skale, nad mestom Spišské Podhradie. Je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe.

 • Hrad Strečno

  Len 7 km od Žiliny, na brehu rieky Váh, nad obcou Strečno, na vysokom brale vo výške 420 m n.m sa nachádza stredoveký hrad Strečno. Vznikol v prvej polovici 14. storočia na staršom základe, pravdepodobne slovanského hradiska. Založenie hradu sa pripisuje rodine Balašovcov.

 • Zámok Topoľčianky

  Obec Topoľčianky leží v údolí rieky Žitavy, obklopenom od severozápadu pohorím Tribeč a od východu Pohronským Inovcom, 36 km od Nitry . Na severnom konci obce sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého malebne zapadá monumentálny klasicistický kaštieľ.

 • Zámok Bojnice

  Bojnický zámok leží v trenčianskom kraji, na západnom okraji mesta Bojnice v okrese Prievidza. Patrí medzi najstaršie a zároveň najkrajšie zámky a historické miesta na Slovensku ako aj v strednej Európe. Prvá písomná zmienka o Bojnickom zámku, ktorý leží na mieste pôvodného hradiska pochádza z roku 1113 v listine Zoborského opátstva.

 • Hrad Zvolen

  Vyvýšený priestor nad sútokom Slatiny a Hrona bol stredobodom pozornosti ranofeudálnych vládcov Uhorska. Vzniklo tu jedno z najstarších a územne najväčších politických celkov zvolenskej župy. Centum bolo pôvodne situované na strmom brale tzv. Pustého hradu, ktorý postavili v 12.storočí.

 • Fiľakovský hrad

  Čiastočne rekonštruovaná zrúcanina hradu sa nachádza na juhu Slovenska, v okrese Lučenec, v Ipeľskom regióne, len 15 km od maďarských hraníc, nad mestom Fiľakovo. Kamenný hrad, ktorý odolal tatárskym pádom v 13. storočí, stojí na 60m vysokej skale.

 • Slavín

  Gigantický vojnový pamätník Slavín, ktorý sa nachádza na kopci, na predhorí Malých Karpát s výhľadom na hrad, je vidieť z veľkej časti Bratislavy. Bol postavený v rokoch 1957 – 1960.

 • Piaristický kláštor a kostol sv. Ladislava

  Piaristický kláštor s Kostolom svätého Ladislava je jednou z dominánt nitrianskeho Dolného Mesta. Rád piaristov, známy ako rehoľa zbožných škôl, prišiel do Nitry v roku 1698 s cieľom vychovávať a vyučovať deti chudobných. O tri roky neskôr položil základný kameň svojho kláštora.

 • Synagóga

  Synagóga je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta Nitry, nachádza sa v pamiatkovej zóne, v centre mesta v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Bola dokončená v septembri 1911. Do roku 1982 bola jej vlastníkom Židovská náboženská obec, a od roku 1991 je majetkom mesta Nitry.

 • Katedrála sv. Emeráma v Nitre

  Katedrála sv. Emeráma, biskupa – mučeníka, je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. Je sídlom biskupa, strediskom duchovného života, cirkevnej správy celej diecézy a symbolizuje učiteľský úrad biskupa.