facebook

Počasie

Hrad Zvolen

Vyvýšený priestor nad sútokom Slatiny a Hrona bol stredobodom pozornosti ranofeudálnych vládcov Uhorska. Vzniklo tu jedno z najstarších a územne najväčších politických celkov zvolenskej župy. Centum bolo pôvodne situované na strmom brale tzv. Pustého hradu, ktorý postavili v 12.storočí. Jeho neprístupnosť však mala za následok, že sa kráľ Ľudovít I. rozhodol postaviť v rokoch 1360 – 1382 hrad nový a to podľa vzoru talianskych mestských kastelov. Gotický poľovnícky zámok bol postavený na starších základoch. Hradný palác vybudovali na pôdoryse pravidelného obdĺžnika so štyrmi krídlami okolo ústredného dvora. Reprezentačné miestnosti boli v severnom krídle s výhľadom na zvolenské námestie. Najvýznamnejším architektonickým prvkom hradu je kaplnka, ktorá pôvodne bola dvojpodlažná, so samostatnými vstupmi z nádvoria. Na prelome 15. a 16. storočia, v období gotiky sa pristúpilo k obnove zámku, ktorú financoval jej nový majiteľ J.Thurzo. Neskôr, vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo tureckých nájazdov, ktoré najviac ohrozovali bohaté banské mestá, bolo pristavené ďalšie poschodie, k zámku pristavili vonkajšie opevnenie spolu so štyrmi okrúhlymi baštami, so strieľňami a nárožnými arkierovými vežami. V priebehu 17. a 18. storočia, keď zámok patril do majetku Eszterházyovcov bol viac ráz prestavaný. Po prenesení župného sídla zo Zvolena do Banskej Bystrice, stratil hrad svoj niekdajší význam. Pre jeho historické, umelecké a architektonické hodnoty bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes sa v ňom nachádza Slovenská národná galéria, ktorá tu vystavuje svoje expozície. V zámockej kaplnke na východnej strane nádvoria sa konajú bohoslužby a rytierska sieň slúži ako sobášna sieň.

DSC01433 modified 190x121 Hrad ZvolenDSC01436 modified1 190x121 Hrad ZvolenDSC01439 modified1 190x121 Hrad ZvolenDSC01442 modified1 190x121 Hrad ZvolenDSC01443 modified 190x121 Hrad ZvolenDSC01441 modified1 190x121 Hrad ZvolenDSC01444 modified1 190x121 Hrad Zvolen