facebook

Počasie

Synagóga

Synagóga je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta Nitry, nachádza sa v pamiatkovej zóne, v centre mesta v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Bola dokončená v septembri 1911. Do roku 1982 bola jej vlastníkom Židovská náboženská obec, a od roku 1991 je majetkom mesta Nitry. Je ukážkou sakrálnej stavby, napodobňujúcej byzantskú a orientálnu architektúru. Uprostred modlitebne v posvätnej arche – svätostánku, orientovanej smerom k Jeruzalemu, bol uchovaný najcennejší a najdôležitejší predmet v synagóge – zvitky Tóry. Jej sprístupnením v roku 2003 sa vytvoril vzácny priestor pre realizáciu rôznych kultúrnych podujatí mesta, komorných koncertov, divadelných predstavení, literárnych večerov a výstav.

 

1 modified4 190x121 Synagóga22 190x121 Synagóga