Nitriansky kraj

 • Piaristický kláštor a kostol sv. Ladislava

  Piaristický kláštor s Kostolom svätého Ladislava je jednou z dominánt nitrianskeho Dolného Mesta. Rád piaristov, známy ako rehoľa zbožných škôl, prišiel do Nitry v roku 1698 s cieľom vychovávať a vyučovať deti chudobných. O tri roky neskôr položil základný kameň svojho kláštora.

 • Synagóga

  Synagóga je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta Nitry, nachádza sa v pamiatkovej zóne, v centre mesta v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Bola dokončená v septembri 1911. Do roku 1982 bola jej vlastníkom Židovská náboženská obec, a od roku 1991 je majetkom mesta Nitry.

 • Katedrála sv. Emeráma v Nitre

  Katedrála sv. Emeráma, biskupa – mučeníka, je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. Je sídlom biskupa, strediskom duchovného života, cirkevnej správy celej diecézy a symbolizuje učiteľský úrad biskupa.

 • Zámok Topoľčianky

  Obec Topoľčianky leží v údolí rieky Žitavy, obklopenom od severozápadu pohorím Tribeč a od východu Pohronským Inovcom, 36 km od Nitry . Na severnom konci obce sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého malebne zapadá monumentálny klasicistický kaštieľ.

 • Kaštieľ Beladice

  Beladický kaštieľ sa nachádza v miestnej časti Pustý chotár, len 19km od Nitry. Tento neoklasicistický kaštieľ dala vybudovať šľachtická rodina Jesenských v roku 1820. Neskôr bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányi–Öttömösi, potom ho odkúpil barón Henrik Lindellóf.

 • Hrad Gýmeš

  Obec Jelenec (alebo pod starším názvom Gýmeš) leží v ústí širokej doliny Jelenského potoka. V podobe Gýmeš sa spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Dlhá história Jelenca je úzko spätá s hradom Gýmeš.

 • Nitriansky hrad

  Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. Hrad bol postavený na mieste staršieho veľkomoravského osídlenia a pôvodne okolo hradnej skaly tiekla rieka Nitra, ktorá tak tvorila prírodnú ochranu.