facebook

Počasie

Zámok Bojnice

Bojnický zámok leží v trenčianskom kraji, na západnom okraji mesta Bojnice v okrese Prievidza. Patrí medzi najstaršie a zároveň najkrajšie zámky a historické miesta na Slovensku ako aj v strednej Európe. Prvá písomná zmienka o Bojni21 190x121 Zámok Bojniceckom zámku, ktorý leží na mieste pôvodného hradiska pochádza z roku 1113 v listine Zoborského opátstva. Pôvodný drevený hrad bol v 13. storočí prestavaný na kamenný ako majetok rodu Poznanovcov. Do roku 1321 bol  majetkom uhorského veľmoža  Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti vystriedal hrad Bojnice niekoľko majiteľov.

V priebehu 14. a 15. storočia patril šľachtickým rodom Gilethovcom, Leustachovcom. V roku 1430 ho vlastnil taliansky rod  Noffryovcov, ktorí sa pričnili o rozšírenie hradu a vybudovali aj opevnenie. Po vymretí ich rodu v 15. storočí sa stal majetkom Mateja Korvína, ktorý ho daroval svojmu nemanželskému synovi Jánovi  Korvínovi. Po smrti Mateja Korvína hrad získali Zápoľskovci, ktorí boli jeho majiteľmi od konca 15. storočia až do roku 1526. Po nich získali hrad Thurzovci. František Thurzo hrad značne rozšíril a nechal spevniť opevnen14 190x121 Zámok Bojniceie. Zmenil aj charakter stavby – dovtedy gotický hrad prestaval na renesančný zámok. Keď rod Thurzovcov vymrel, zámok sa stal kráľovským majetkom. V roku 1644 ho kráľ Ferdinand III. daroval rodine Pálffyovcom za pomoc v boji proti Turkom, ktorý ho v druhej polovice 17. storočia prestavali do barokového štýlu. V rokoch 1889 až 1910 uskutočnil posledný šľachtický majiteľ -  gróf  Ján František Pálffy, poslednú rozsiahlu prestavbu hradu na romantický zámok. Práve vďaka tejto prestavbe nadobudol svoje charakteristické črty a súčasný vzhľad. Rod Pálffyovcov ho vlastnil do roku 1939, keď zámok a pozemky k nem31 190x121 Zámok Bojniceu patriace kúpila firma Baťa. Po druhej svetovej vojne sa Bojnický zámok stal majetkom štátu.Od roku 1950 sú v zámku sústredené zbierky umelecko-historického múzea, ktoré sú dnes súčasťou Slovenského národného múzea. V expozícii možno vidieť pôvodné zariadenie, dobový nábytok, obrazy rôznych európskych maliarov,  zbierku zbraní a umelecké predmety z prelomu 19. a 20. storočia. Súčasťou prehliadky zámku je návšteva kvapľovej jaskyne pod zámkom, s ktorou je prepojená 26 m hlboká hradná studňa. K Bojnickému zámku patrí aj priľahlý zámocký park, ktorého súčasťou je aj zoologická záhrada, v ktorej sa nachádzajú vzácne exempláre cudzokrajných živočíchov.

 

UBYTOVANIE V BOJNICIACH