facebook

Počasie

O Slovensku

Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 035 km² a žije tu približne 5,43 milióna obyvateľov. Hraničí s Českom , Rakúskom, Poľskom , Ukrajinou  Maďarskom. Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska (od roku 1867 Rakúsko-Uhorsko). Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas Prvej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Hlavným mestom je Bratislava. Rozprestiera sa na oboch brehoch rieky Dunaj, druhej najväčšej rieky v Európe a na úpätí pohoria Malé Karpaty. Mesto susedí s Maďarskom na juhu a Rakúskom na juhozápade. Bratislava patrí medzi najmladšie hlavné mestá Európy, ale napriek tomu je to mesto s bohatou históriou. Poloha priamo v srdci Európy, na brehu rieky Dunaj, ju už od začiatku predurčila stať sa významnou križovatkou obchodných ciest a miestom stretávania sa mnohých kultúr. Bratislava zažila počas svojej dlhej histórie obdobia rozkvetu i úpadku. Za zlaté obdobie sa považuje obdobie vlády Márie Terézie. Táto panovníčka bola za uhorskú kráľovnú korunovaná práve v chráme sv. Martina v Bratislave.

Dnes je Bratislava dynamicky sa rozvíjajúcou metropolou, plnou mladých ľudí, ktorí jej vdychujú príjemnú neopakovateľnú atmosféru. V Európe nájdete veľa krásnych miest, ale len málo z nich má svoju neopakovateľnú atmosféru. Bratislava Vám zostane v pamäti navždy.